OCR Output

ANUNDSJÖ ; 59

G. 5/8 1700 m. Catharina Elzedia, f. 2/2 1681 i Stigsjö, dotter af kaplanen
därst. Dan Elzedius och Anna Lang; t ”/2 1753.

Af 9 barn kända: Johan, f. ?/12 1702 i Stigsjö, v. häradshöfding, blef under
ett besök i hemmet sinnessvag 1740, f i Anundsjé 19/6 1753; Daniel, f. 2/12 1703,
komm. i Arnäs, | 1749; Greta. |

10. Nils Zach. Bidenius (1752—80), f. 30 apr. 1702 fr. Kallsta, i
Nora socken, son af bonden Zacharias Nilsson och Anna Bidenia samt
dotterson till komm. N. Bidenius i Själevad. Scolaris i Hsand 1713, gym¬
nasist 1720, stud. i Upsala 9 nov. 1723, prästv. i Hsand 16 mars 1729
och missiverad till past. adj. hos khden Er. Noreus i Lit, utn. komm. i
Offerdal—Alsen 9 juli 1735, tilltr. 1736; blef efter 16 ars kapellanstjanst
khde i Anundsjö 1752, hon. prost 1777. Han lät här i Anundsjö år 1760
upptaga och uppodla ett hemman om */,; mantal på allmänningen åt
gränsen mot Sidensjö och erhöll därå frälsefrihet; det benämndes e'ter
hustruns slaktnamn Bureborg (Hilphers). I Offerdals kyrkobok erhåller
han omdömet att ha varit »en god ordningsman och pathetisk predikant».
En ny klockstapel uppbyggdes och ett fönster upptogs på kyrkans norra
mur under hans tid. Afled 17 maj 1780.

G. 1736 m. Margareta Burman, f. ”"/s 1707, dotter af prosten A. L. Burman

i Offerdal och anka 1733 efter regementspastorn vid Jamtl. reg. Johan Drake.

Barn: Abraham, f. /12 1737, ¢ %/11 1743 i Alsen, »ett Alskvardt barn, som
med sin tunga lofvat Gud och stadse imiterat predikantens ambetssysslor»,

Anna Margareta, f. “/2 1739, g. juli. 1765 m. kronoexped. befallningsm. Joh.

Christian Westman; Zacharias, f. 18/44 1740, Ss. m. adj. emeritus, sist i Resele,

lefde ännu 1807; Elisabeth Christina, f. 4/2 1745, g.®/s 70 m. kapten Joh. Jac.

Ridderstad, + /12 1777 p& Maland, Skén; Maria Magdalena, f. 2/12 1746, g¬

9/3 1769 m. komm. i Junsele Nils Flodstedt, + 1820.

I

Ir. Daniel Edin (1781—83), f. 6 okt. 1725 i Asele, son af pärl¬
fiskeriinspektoren Per Edin och Catharina Ekeblad. I likhet med andra
lappmarksséner atnjét han statsunderstéd under sitt vistande i Hsands
skola. (Eckles. kommissionens handl.); stud. i Upsala vt. 1748, reste
1757 till Greifswalds universitet, dar han s. a. erhöll fil. mag. graden;
prastv. i juni 1758 till adj. At pastor Wallinder i Asele, v. pastor darst.
1763, skolmastare i Åsele 1767 samt khde i Anundsjö 7 apr. 1781, tilltr.
i maj s. å. Afled efter 2 års verksamhet härstädes 27 juni 1783.

G. */, 1759 i Resele m. M argareta Sellin, dötter af khden E. Sellin i i Resele;
1 ”/e 1807 i Sidensjö, 76 år gammal.
Av 5 barn kända: Catharina Margreta, £. 1760, g. m. prosten o. khden

Anders Lundström i Nätra; Per Evih, f. 13/4 1762, ekonomieombudsman, tillika

länsman i Åsele 1790, ¢ 18/7 1804; Maria Christina, f. "/s 1763 i Resele, g. 1790

m. komm. härst. Ol: Sidenmark; en dotter g. m. handl. Tjernström, Umeå.