OCR Output

52 ALSEN och MATTMAR

larare vid kgl. Svea lifgarde nov. 1852, ordin. batalj. pred. vid samma reg.
apr. 1853 samt tillika dec. 1854 kateket vid Hedvig Eleonora förs. Efter
5 års verksamhet i hufvudstaden sökte han sig till hembygden och erhöll
khde-beställningen i Alsens nybildade pastorat med fullmakt jan. 1857,
tilltr. genast. V. kontr. prost maj 1863, ordin. kontr. prost i Jämtlands
västra kontrakt 17 maj 1865, från hvilken befattning han på begäran
erhöll afsked. Afled 18 sept. 1892. Prosten Åström var en fryntlig själa¬
sörjare, afhållen af sin församling och af alla, med hvilka han kom i beröring.
Han intresserade sig mycket för församlingens äldre historia. De 35 ar,
han här förestod pastoratet, blev en period af rik utveckling för orten,
särskildt efter järnvägens dragande genom de båda socknarna.

G. m. Charlotta Cornelia Huldt, £. ®/12 1828, dotter af borgmästaren i Umeå
Christofer H. och Charlotta Ulrica Holst; i 2/3 1884 i Alsen.

Barn: Alfred Bernhard, f. 2/9 1858, pensionär i Alsen; Seth Arthur, f. 4/12 1860,
student 1881, bokhållare i Mattmar; Per Hampus Christoffer, £. 5/3 1865, student
1883, bryggeribokhållare i Söderhamn, + for egen hand 29/3 1892; Ernst Gustaf Georg,
f. ?/11 1868, anställd vid dockorna i Duluth, Lake Superior, nu bosatt i City of
Superior, U.S. A.

4. Carl Otto Fredrik Wimmercrantz (1895—1906), se Offerdal.
5. Johan Axel Carlsson (1906—13), se Arnäs.

6. John August Palmer (1914—20), f. i Brattfors i Värmland 17
febr. 1856, son af mjélnaren Johannes Nilsson och Anna Maria Gustafsson.
Efter några års verksamhet i metodistkyrkans tjänst och enskilda studier
i Sthm stud. i Upsala ht. 1882, fil. kand. 26 maj 1885; efter fullgjorda
teol. examina prästv. för Upsala stift 17 dec. 1889, fabrikspred. vid Gus¬
tafsberg I maj 1890, pastoratsadj. i Gefle 1892—96, verkställande direktör
vid Gefle stads fattigvård 1896—97, brukspred. vid Kiamfors 26 sept.
1899, tilltr. genast, erhöll infödingsrätt i Hsands stift 5 febr. 1904, komm.
i Håsjö 26 juni 1905, tilltr. genast, khde i Stugun 20 juni 1908, tilltr. ge¬
nast, khde i Alsen Io jan. 1914, tilltr. genast. Afled af hjartforlamning
II maj 1920.

G. 4/5 1894 m. Karin Kling, f. i Gefle */19 1874, dotter till guldsmeden Carl
Johan Kl. och Hilma Kristina Rönngren.

Barn: Lisa, f. i Gefle ?/s 1895; Ivar, f. i Lena "8/3 1897; Ragnar, f. i Gudmundrå
28/4 1905: