OCR Output

44 BISKOPAR

[Litt.: Upsala Univ. matrikel 1883. Hsands stifts matrikel 1896. — Minne fr.
biskop Martin Johanssons begrafning. Hsand 1908. — Minnestal dfver biskop M. Jo¬
hansson af C. J. E. Hasselberg i Handl. rör. prästmötet i Hsand 1911.]

*

Efter Lulea stifts afskiljande begynnes biskopsserien med

16. Dokt. Ernst Frithiof Lénegren (1910— ), f. a Djur¬
garden, Hedvig Eleonora férs. i Sthm 15 juli 1862. Föräldrar: Gustaf
Walther Leopold Lönegren, generaltulldirektör, förutv. statsråd, och
Sofia Karolina Wilhelmina Bodman. Efter mogenh. ex. i Norrköping
1880, stud. i Lund vt. 1881, prästv. för Linköpings stift 21 juni 1887,
v. pastor och v. komm. i S:t Lars till I maj 1889, fängelsepred. i Linköping
18 nov. 1887—30 apr. 1895; dessutom v. pastor i Kärna I maj 1889 till
30 apr. 1895, komm. i S:t Lars 30 dec. 1893, tilltr. ej; utn. khde i Öveds
patronella pastorat, Lunds stift 18 maj 1894, v. pastor darst. I maj 1895,
tilltr. 1896; pastor och férestandare vid Sv. Diakonissanstalten a Ersta
i Sthm 20 okt. 1898, tilltr. 1899; tjänstgör. e. o. hofpredikant Ig maj 1906,
uppförd å 3:dje förslagsrummet till biskop i Linköping 1907; kallad till
prof för kyrkoherdebefattningen i S:t Olai, Norrköping 1908, men antog
ej kallelsen. Biskop öfver Hernösands stift och kyrkoherde i Hernösand
22 jan. 1909, tilltr. 1910; frånträdde pastoratet 1913. Teol. dokt. 31 okt.
1917. Var ordförande i Stockholms prästsällskap 1908—09; innehade sta¬
tens resestipendium 1gor. OIIS.Gbmt 1907; LNO 1910; KNO 1 kl. 1911;
K.m.st.k. NO 1919.

G. 1) 3/12 1889 m. Ester Viktoria Hellström, f. i Norrköpings S:t Olai 4/1
1864, dotter till stadsingeniören därst. Bror Leonard Hellström och Virginia
Holmström; + i Sthm ?/; 1899;

2) 2/1 1903 m. Emma Maria Johanna Stalhis, f. i Nyköping !/e 1867,
dotter till landssekreteraren i Västerås Carl Erik Stålhös och Emma Charlotta
Rehbinder.

Barn i förra giftet:

Ruth, f. i Kärna *8/, 1890, g. 18/6 1915 m. Arne Olof Arbman, khde i Hässjö;

Gustaf Allvar, f. ib. ?/9 1892, agronom; g. ?7/s 1919 m. Eva Norström;

Anna, f. ib. 1/2 1894, + 1/2 1805;

Bror Gésta, f. i Oved *8/1 1896, ¢ M/12 s. a.

Ernst Gunnar, f. ib. 2/5 1897, löjtnant vid Kgl. Fortifikationen;

Elisabeth, f. ib. ?5/2 1809, telegrafist.

I senare giftet:

Sigfrid Karl Gustaf, f£. i Katarina förs., Sthm 7/9 1905;

Gustaf, f£. i Hsand ?/1 1910.

Tr.: Fem predikningar i Söndagsvänhen. Sthm 1893—95. — Predikan vid Kärna
kyrkas invigning. Link. 1894. — Förstår Du då vad Du läser? Liten bibelnyckel. Lund