OCR Output

BISKOPAR 31

afled i Hsand 29 juli 1830, träffad af ett slaganfall i ett samkväm hos
lektor O. Huss. Hans stora värdefulla boksamling, där Kant och hans
närmaste efterföljares skrifter voro väl företrädda, försåldes 1832 i Up¬
sala. L.N.O. 16 dec. 1814, K.N.O. 31 aug. 1829.

G. 1) 1800 m. Hedvig Ottiliana von Heijne, f. 7/9 1770, dr af löjtnant Georg
Elias von Heijne; t !/9e 1805. Sa

2) 1806 m. Johanna (Jeanne) Elisabeth Merckel, f. i Sthm ¥/i2 1783, dr
af prosten i Alsike Joh. Valentin Merckel; + i Sthm ™/1 1861.

Barn:

Hedvig Christina Ottiliana, f. "9/9 1801 i Upsala, g. 1832 m. khden E. D.
Selander i Selånger; + ?/s 1883.

Erik, f. 2/10 1802, docent i astronomi, matem. lektor i Hsand; + "/7 1874.

Carl Jonas, f£. "/2 1804, Kalseniansk professor i Upsala; + 5/3 1844.

Axel Fredrik, £. 2/7 1805, filos. jubeld:r 1877, regem.läkare och fältläkare;
t i Piteå 15/10 1881.! ;

Johan Abraham Valentin, £.??/s 1807, I 1811 i Upsala.

Immanuel Gustaf, £. "2/8 1808, med. d:r, provinsialläkare i Venersborg; + 4/s
1839.

Oscar Julius August, f. 19/49 1810, fil. jubeld:r, teol. kand., prost i Skogs
Tibble (Upl); + %/10 1895.

Bernhard Ulrik Georg, f. 1/10 1813, grosshandl. i Sthm, egare af Légd6 bruk;
t 27/4 1881.

Agnes Johanna Lovisa, f. i Hsand 9/9 1816, ¢ ogift i Sthm ?7/9 1909.

Emma Elisabeth, £.18/7 1818, t i Sthm 1909 på sin 92 födelsedag.

Seth Valentin, £. 2/5 1820, med. d:r, prakt. läkare i Norrköping, bosatt i
Sthm 1871; + ?/9 1891.

Edla Josefina, f. "Ja 1823, + 8/4 1824.

Tr.: De prudentia Gustavi I:mi, religionem in Suecia reformantis, non mere po¬
litica, pres. E. M. Fant, Ups. 1786. — Idea finis ultimi et moralis pretii pro diversa
hominis consideratione examinata, p. I, pres. D. Boethius. ib. 1794. — De prestantia
ethices Christiane respectu principii e quibusdam N. T. locis enucleata (1), pres. J.
Winbom ib 1795 (pro Cand.). — De prestantia ethices christiane in finibus hominis
invicem conciliandis, p. 2, 3, ib. 1798. — Historia de baptismo, observationibus criti¬
cis, exegeticis et dogmaticis illustrata, ib. 1802. — In doctrinam de precatione ob¬
servationes, ib. 1808. — Tal vid borgmästarens i Herndsand, commerce-radets herr
Michael Lindströms jordfästning i St. Nicolai kyrka d. 5 october 1823. Sthm 1823. —
Ur hans »Själfbekännelser»; en dagbok från aren 1805—1830 har prof. H. Lund¬
ström gjort utdrag, publicerade i Kyrkohistorisk Arsskrift, Arg. 10—11, Uppsala
1909, 10. — Var medarbetare i LitteraturTidning, utg. i Sthm och Upsala af G. A.
Silfverstolpe 1795—97.

[Lit.; Lefnadsteckning af J. A. Almquist (i Sv. biogr. lex. red. af B. Boethius);
Oratio in memoriam E. A. Almquist scr. J. Nordqvist, Hsand 1839; Matrikel öfver
Hsands stift 1818; Upsala ärkestifts herdaminne, D. 1, s. 222. Sv. Attartal, Arg. 7.]

1 Dessa 3 bröder promoverades till filos. magistrar på samma gång i Upsala 1827.