OCR Output

XVI

SPM
SRP
Sthm
STFÅ

Po, in.

UB
Udpr.
ULA
W.
Wadb.
Adb

ANVANDA FORKORTNINGSTECKEN

Svenska Prästerskapets matriklar (särskildt 1901 och 1914).

Svenska Riksarkivets pergamentsbref 1—3 Sthm 1866—72.

Stockholm.

Svenska Turistföreningens årsbok.

Tuneus, Hernösands stifts historia och herdaminne (handskr. i Hsands allm.
lärov. bibliotek.)

Upsala Universitets bibliotek.

Upsala domkapitels protokoll.

Upsala Landsarkiv.

Westinska handskriftsamlingen (i Upsala Univ. bibl.)

WaAsterbottens harads dombécker.

Ångermanlands härads domböcker (i Riksarkivet).