OCR Output

14

Bh för kr. 10:29 å Lit Be och för kr. 18:95 4 Litt: Ca;
Erk August .bjorEman, Litt. I för kr 1350:38 å Litt. Ca;
Kärl: Fredrik Nordvall mitt. DS för kr: 1.479: 10 å Titt. Ba;
JO, Aug... sälredsson, ; Litt. Dh, för/kr. 408:67 &' Litt. Ca, för
KE. 1350:09 å& Litt. Ca" och för kl. 80:05 å Litt. Ob: Adam Olefs¬
son, fält. Di, för kr. 380-36 ä7fätt. Cb, för kr. 49:69 å Litt.
Cb! för kr. 443: 84 å Litt. Ce och för kr. 0: 56 å Litt. Bbl! samt
Daniel Valln, Ditt. Dk) för kr. 324: 31 å Litt. Bbl och Bet

Åsele den 5 Juli 1905.
På Ägodelnings-Rättens vägnar:
F. G. Timelin.>

Umeå, i Landskansliet, den 24 Augusti 1906.

På Landshöfdinge-Ämbetets vägnar:

Ernst Humble. John Falk.

Umeå 1906. Aktiebolaget Umeå Tryckerier.