OCR Output

[2

Åsele lappmarks tingslags Ägodelningsrätt till efterrättelse fast¬
stäldt, har beträffande ståndskogslikviden blifvit bestämdt, att
ersättningen skall beräknas i pänningar, men utgå i träd efter
öfverenskomna priser, att afverkas inom tre år härefter, hvaref¬
ter likviden så verkställts, att delägarne berättigats afverka skog
till följande värden:

A å Hemskiftet: Leonard Andersson, Litt. Bbi!, för kr. 12: —
å skiftet Litt. Bb!; E. L. Andersson, Litt. Bbl!) för kr. 2,261: 95
AA Litt Bö och för kr. 220:58 4 latt. Bb; J. V.- Vestman, Litt.
BEN förskt. 20 k2r IT A hitt. Bet boR. Vestman, Litt. Bel, för
kr 2:001:0605 å Litt: Be! och för kr. 126: 36 & Litt. Bö. J. Åker¬
berg, Litt. Bd, för kr. 460:61 å Litt, Bg; Björkå Aktiebolag,
ITC 66 för: ke: 191: 780A datt Ch, för: kr 2006 01 & britt. Or,
för kr. 2,000: — å Litt. Cl och för kr. 3,455: 07 å Litt. Bg; Johan
föassön” Iitt. BL för kr. 12060:93 & Litt CI AA V. Eliasson,
fält. BER, för: kr. d22:93 å Litt. Cl; Strömnäs Aktiebolag, Litt.
För Kra old 00 AI Litt CH JIN: Näslund, fit Bo, för kr.
I30-30 åå Titt Be och för kr. 3,908:12 & Litt. Cm, Hildur
Ersdotter, Litt. Call, för kr. 612:03 & Litt. Ca; F. A. Andersson,
Litt. Cb, för kr. 4,050:35 samt Agnes A. Andersson, Litt. Ohl,
för kr. 3426-16, båda 4 Litt. Ca; J. A. EH. Stenvall, Litt: Cert,
för kr. 1209 — 3 Litt: Ch Eh AA. Nästund; Ditt: Cd, för kr.
2,934: 51 å Litt. Ca; Strömnäs Aktiebolag, Litt. Ce, för kr.
380: 209 4 Lit "Om; J. E- Vestin, Litt. Of för kr. 2,164: v9 å
Fit Ca för kr 1688-164 Litt Cat och för kr. 1,085:-20-å
fit CM; Strömnas Aktiebolag, Litt. Cg; för kr. 1,220: 39 å Litt.
Ca och för kr, 928:36 å Litt. Cm; Johan Eliassons sterbhus,
fö CK, för kr. 257 1074 Att Ce, för kr. 3000: — åå Litt. Bå
ock för (EE Löt dd a Ht DE; Nils Joh; Nissoön, Litt Da.
för kr. 180: — & [Kitt. BI, för kr. 1,011:41 & filt: Ab och Tör
kr. 980: 00 & Litt. Cm; N: EE Nilsson, Litt. Dal, för kr. 798: 74
äå Litt BL för kr. 687: 34 & Litt. Cm och för kr. 1,768:92 å
Litt 086 AA ff HBnoehsson, gt. Pb för kr. 1,200:10 å Ditt.
Bu; för kr: 1,240:16 åå Litt Ac, för kr. 906:16 å Litt. De, för
kr 206-42 4 Litt Asn, för.kr. 3;100:8t 4 att. Bf och för kr.
1.000: :& Lit. .On; Frans Olefsson, Litt. De, för kr: 1,200:—