OCR Output

De brandskadades Åbyggnad Jösoren | Sannohlka anled
de | ningen till brand
Namn Kronor | Kronor skadan
socken by
9,637115] 5,430166
Byske Fällfors P3 bundmark 1,450/— okänd.
Stensele Pauträsk Johan R. Öhnell . 1,4901— 136150] gnistor å varmtaket.
Byske Islandsbäck | Jonas G. JöRSsön. FR 300/=— 366|— Il fel i muren.
D:o Tillkägeliden | Johan Ahäqvist .......:e......]]. 2,305/— spricka i muren.
Löfånger Risböle AN VIKStröm ooo sn. session 402 335|—]| okänd.
Åsele Långvattnet | Jonas Ol Olofsson ........... 2,0001— 755)-—1Ie) utröndt.
Bjurholm Öreström Paulus Joh. Johansson ...... 750/— 945190 d:o
D:o Lillarmsjö Jonas Mikaelsson .. 236/87|| vid brand af timmerkoja.
DO ICO Zakris Forsgren .. 66130 d:o
Orträsk Orträsk Erik Aug. Höglund . 1,100— 6261 —]|| okänd.
Säfvar Bullmark Olof Alfr. Andersson. SS UN gnistor å taket.
Degerfors Bjurfors Johan Perssoll ..smsssieivess 300— 651150
D:o Helsingfors. | ÖOlof-HanssOD misassstnasssrsn 1020
D:o d:o JOHAN: Lindgren: ooccscs oe föl
Dio. d:o Nas Olof Sjöström ss 7140
D:o d:o JOhan-JOhaAnssOD sms 5110
D:o Bjurfors JaLCOH ÖIOISSON. + sirener sne | 51/44
40 Bastuselet VA SSG RUSÖmE sosse 51/44
DO d:o Per Olofsson .. 884 j fel i muren.
D:o d:o Joh. Amt. Hörnberg.. 6180
D:o d:o NilS BerssOR ssk siseses ad dess 9142
D:o Sundfors UT T NILSSÖD reser 10188
D:o Tyäratrask | Zakris Lundström ..:.s..... 18/—
D:o Holmön Oskar. NjöslrömM.,.:....ssassi.en00 13/60
D:o Skifsjön ANUerS- NYC seseisisen sanssrend 5/10
D:o Vännfors Anders Sjöblom, +: :s.sestasss sect IN22
Umeå Bjensjön Johan Jonsson ä. a -085)--. 1280-14
DO d:0o Olof Penrss0M 525 osanna se 51--IU Slarfvigt uppförd
D:o Djekneböle | Johan Johansson .. .......:w+ JOE mur.
D:o Bösta Nils. Johan Sjöström .......... 15!—J)
D:o Grisbacka ATfred NUBGStröm.. ..... ss. 218190
D:o Innertafle A. Holmgrens sterbhus...... 28125
D:o Hissjön TIK KanlSsO0 vor Re 19144
D:o Grisbacka AE KATISSOD sens vass bplietpröser 32140
D:o Håkmark IK TA DUerss0M oss. 486011 « örtslact
D:o d:0 Johan JOBSsOn ss ss 19/44 ER öh a i
D:o d:o AL Mikaölb On Caro rE ARNE
D:o d:o JOHAN ÖIOSSSOT avs onssssrans sonen 18175
D:o Tjälamark SJ: NE Pettersson .:....semssmes 12
Dö Hössjö ÖlOf- AM GerssöD s.k Sö
D:o Baggböle JOHAN ANCerssON sugg sasner sa 935/—
Burträsk Nyliden NETTO VÄRSCEORA Ssd ge 52175 107/75| okänd.
Umeå Djupvik AE BACKlUNOs: br siscos INTEL HÖ genom en icke igenmu¬
rad rököppning.
Nordmaling | Hörnsjö Johan Eförmberg =...) 800)-==1 51850
D:o d:0 NG JSSINTISSOT Son esse sele 3/—I||; genom minderårig.
D:o d:o JACOD- FUTSSOMA ss 2 db fender 7150
Vännäs Spöland JONAS NJÖSLröm ssk 15 fel i bakugn.
Trpt ||22,311/90] 13,076|50