OCR Output

T

De brandskadades bs Lösören | Sannolika anled¬
S ningen till brand¬
Hemvist
Namn Kronor | Kronor skadan
socken by

Umeå Öfverboda Emanuel Vestling ........ 50/—

Vännäs Orsbäck Brik JOGSSON 0.3. :8ieres russen 2175ll] spannmål, m. m.,
D:o Hällfors Johan Persson olen ses 4l— som förlorats vid
D:o Ulriksdal Karl Dahlbehgt omr 2175f Pengsjö kvarns

Umea Hössjö K. Andersson .. re :9I351l brand
D:o Holmnäs Erik Olof Lundgren AE 3105

Sorsele Östersund JE 1 ÖDSne- ..-]] - 990]—]I — 601151 spricka i muren.
Byske Gagsmark Frans Em. Marköeren.... 21|—l| vid branden af skolhuset.
Jörn Jörn Fru Fanny Holmquist .. .....]| 1,534/—h 1,039105
D:o d:o Johan Harald och Karl Her- spricka i muren.

man Boman .. i: 135110

Sorsele Holmön KO: Vikström .. 1,400/— 6031511 fel i muren.

D:o Stensund G. A. Linders RUSieu 40 å spåntak nedf. gnista.
Degerfors ifvaratrask. CE. I Johansson tees 54175 67|—|) expl. fotogénlampa.

D:o Högås Erik och Per förikokon « 205 6| —J|å spåntak nedf. gnista.

Malå Fårträsk Anton Harnesk... sa 23125 ej utröndt.

Vilhelmina | Tresund Petrus Öhman... 26175 fotogénlampa.

Burträsk Innansjö Nils Konrad Viklunds sterbh. 44140). 161/25|| bristande tillsyn.
Degerfors Nyby Anders. Lundström -.ce-c- 33 501)

D:o Ramsele Zakris Aakrisson .......ccec-lh 406150) 3130 : |
D:o d:0o SJohan Nilsson: o...oa eocssen ssk FE ; spricka i muren.
D:o d:o fJohan Natanaelsson ............ 18

Sorsele Sandsele Brik Brikssol vcssssdscssss 791251] gnistor å taket.

Säfvar Lillåtjälen Karl Pet. Johansson sme TE d:o

Norsjö Norsjö O. R. Lidéns sterbhus... AE 10|—I]| skorstenseld.

Stensele Stensele Nils Hansson... SARK 210/—]| bristande tillsyn.

Umeå Hössjö Johan Lundberg sas) LL O60]--1] — 4IOSOISOteld:

D:o Grisbacka C. F. Sandgren... 24/|— || vid branden af Böle såg.
Byske Innanbäck C. J. Andersson .. 5235/— 265|— || å spåntak nedf. gnista.
Lycksele Vänjaurträsk | Nils Rick. Mikaelsson .. 7 28150 31/25] bristande tillsyn.

D:o Ahlafvan Sandviks Ångså sAklebo ag 5501— SR
D:o d:o KJ Karlsson. 5 102125 ) bristfällig rr

Bygdeå Djekneboda | Jonas Pettersson... 30— 65175| ovarsamhet.

Jörn Granhult Olof Lindqvist.... RE GODO Netista Fodé äsdäntalk

D:o Degerträsk | Olof Larsson Lundström .. 130/— ken ÄR
Sorsele Sandsele Jon. Aug. Jonsson... 600-11 353150 d:o

D:o Staggträsk Joh. Aug. Peiratröm TE 7001— 235150] bristande eftersläckning.
Umeå Kåddis Jon. Oskar Sällström..........). 1,000l—1| - 118125| gnistor å taket.
Sorsele Vapstberg Fredrik Gustafsson............. 100/— 911501 fel i muren.
Nordmaling | Nordmaling Jöhanna Backström ::.......... 151 — 10|—] lampa för nära gardin.
Jörn Stryckfors Olof Edy Möller see 29125 gnistor å spåntak.
Fredrika Storlögda Dan. Mallr: Nilsson ones 52150l ej uppgifven.
Örträsk Orträsk JOD. JONSSON I. ....s 25/— gnistor å spåntak.
Burträsk Asträsk Umea Tjärexport Aktibolag 280175 fel i muren.
Bjurholm Ström Erik Olof Johansson .. 33/— 16195 rg

TD Högland Johan Mikaelsson sme 4|— | gnistor RT

Trpt | 9,637|15]| 5,430|66