OCR Output

3

relsen vid sammanträde den 3 sistlidne April för nu ingångna
brandstodsår inom sig utsett Schöning till ordförande och Bro¬

man till vice ordförande.

& Därjämte meddelas, att vid ofvan angifna sammanträde

bestämts, att styrelsens ordinarie sammanträden hållas å bolagets
här i staden förhyrda lokal första helgfria tisdagen i hvarje må¬
Had kl. 06 m

Umeå, i Landskansliet, den 12 Juli 1906.

På Landshöfdinge-Ämbetets vägnar:

Ernst Humble. John Falk.

Umeå 1906, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.