OCR Output

4

i Skellefteå hos Länsveterinären J. Boström,
i Bastuträsk hos Distr.-veterinären Miles Lindahl, Norsjö.

Umeå den 25 Juni 1906.
På Förvaltningsutskottets vägnar:

Ludv. Schöning.
E. 0. Mångberg.”

Umeå, 1 Landskansliet, den 2 Juli 1906.

På Landshöfdinge-Ambetets vägnar:

Arv. Almqvist. Ernst Humble.

Umeå 1906, Aktiebolåget Umeå Tryckerier,