OCR Output

Uppläses i länets kyrkor.
N:o 155. Till kännedom intages följande

»Kung&oörelse.

Enligt meddelande från ordföranden i VTI distriktets pre¬

hållas

hållas,

inom Västerbottens län å följande ställen och tider:

Vindeln: den 7 Juli kl. 10 £ m.
Lycksele: den 9 Juli »

Vilhelmina: den 12 Juli
Åsele: den 14 Juli >
Nordmaling: den 18 Juli >
Umeå: den 20 och 21 Juli >
Vehomark: den 24 Juli
Skellefteå: den 26 Juli »
Bastuträsk: den 28 Juli >

Y

Ho de de pe de Fo jude ds ds
YG

Blanketter till anmälningssedlar och språngrullor tillhanda¬
för mötet:

Vindeln hos Disponenten m. m. A. Åström,
Lycksele hos Distr.-veterinären E. U. Molin,
Vilhelmina hos Handlanden L. Backsell,

i Åsele hos Distr.-veterinären Th. Nylén,

i Nordmaling hos t. f. veterinären K. B. Olsson,

i Umeå hos Länsveterinären K. M. Behm,

i Vebomark hos Distr.-veterinären V. Vallin, Ånäset,

me je jude