OCR Output

i

De, hvilka hafva fordran, som bör ur egendomen utgå,
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, äga att sin
rätt därvid bevaka.

Lycksele i Kronofogdekontoret den 15 Maj 1906.

Nils Kruse.»>

Umeå, i Landskansliet, den 21 Naåj 1906.

H. Biörklund.

Arv. Almqvist.

Umeå 19C6, Aktiebolaget Umeå, Tryckerier.