OCR Output

4

Fastigheten är bevillningstaxerad till 9,000 kronor - och
saluvärderad till 7,000 kronor.

De, som hafva fordringar, som böra ur fastigheten utgå,
eller annan rätt, som skall, vid auktionen iakttagas, äga att sin
rätt därvid bevaka.

Skellefteå kronofogdekontor den 19 April 1906.

Alarik Dalqvist.>»
Umeå, 1 Landskansliet, den 30 April 1906.

HH. Biörklund.
Arv. Almqvist.

Umeå 1906. Aktiebolaget Umeå Tryckerier.