OCR Output

3

tändhattar för dynamit och 3 kg. stubin; hvilket härmed till
kännedom meddelas.

Umeå, i Landskansliet, den 12 April 1906.

H. Biörklund.
John Falk.

Umeå 1906. Aktiebolaget Umeå Tryckerier.