OCR Output

7

Öhman, Litt. K, för kr; 2,021: 27 & Gustaf Vestermarks skifte
Litt. B; Sabina Ohman, Litt. L, för kr. 5,625: 30 å Litt. B och
för kr. 29: Stå Litt. C; Albin Stenmark, Litt. N, för kr. 809:36
å Konrad Stenmarks skifte Litt. O och för kr. 657: 45 å Leonard Sten¬
marks skifte Litt. P; Marta Österberg, Litt. S, för kronor 429: 99
år oo kaktb. -O$ Brik Österberg, hitt P- för kr 2 098: 68å Hitt. P och
för kr. 1671: 86 å Anna Greta Stenmarks skifte Litt. Q; AH
Österberg, Mmtt. U, för kr. 1,050: 95 å Litt. Q, för kr. 309:9854
Johan Österbergs skifte Litt. R och för kr. 327: 95:å Johan Grund:
ströms skifte Litt. Y.; Sara Österberg, Litt. V, för kt 1478 61
å Hitt. 0 vch Lars Grundström, Litt. X, för kr. 2550: 06 å Lit Y:
Lycksele tingsställe den 20 Maj 1905.

På Ägodelnings-Rättens vägnar:

F. G. Timelin.>

N:o 60. Till vederbörlig kännedom intages följande:

» Vid laga skifte å alla ägorna till Flakaträsks skifteslag i
Lycksele socken, hvilket skifte blifvit af Lycksele tingslags Ägo¬
delningsrätt till efterrättelse faststäldt, har beträffande ståndskogs¬
likviden blifvit bestämdt, att ersättningen skall beräknas i pän¬
ningar, men utgå 1 träd efter öfverenskomna priser, att afverkas
inom fem år härefter, hvarefter likviden så verkställts, att del¬
ägarne berättigats afverka skog till följande värden: Olga Fahl¬
Pberg, Litt. C, för kr. 4,715: 17 och Mathilda Fahlberg, fitv. Dj
för kr. 46: 29, båda å Karolina Fahlbergs skifte Litt: f; V- Pahl
Helg fit GC för kr 20030: of & Ditt F och för kr. 6,588: 30
å Sven Fahlbergs Titt. B; J. Winter, Litt. EL, för kt. 2000-25
oc Per Nygren, fit I "för kr. 2,489: 50, båda å& Litt: FY MO
och Domsjö Aktiebolag, Litt. K, för kr. 2,720: 06 äå FE - Oloissons
Hit. ÅA, för kr. 3,234: 83 å Jonas Fahlbergs Litt. I för 986: £5
ä Litt. EF och för kr. 2,838: 47 å A. E. Norbergs Kitt; Mö osant
samma bolag, Litt. L, för kr. 31,041: 17 å PE. RE Olofssons Litt 4!

Lycksele den 25 Oktober 1905.

På Ägodelnings-Rättens vägnar:
F. G. Timelin.»>