OCR Output

8

N:o 50. Till vederbörandes kännedom meddelas följande:

» Vid af Degerfors tingslags HEgodelningsrätt denna dag
fastställd hemmansklyfning å ?/s2 mtl Granön N:o 8 har genom
förening emellan delegarna blifvit bestämdt, att i ståndskogsli¬
kvid skall gäldas, till !/s den” 1 -Juli 1907, till "6 den 1 Juli
1608 och Hl 35 den 1 Juli 1909, af egaren till ”/12s mtl, Ditt.
A, Helfrid Sandberg 988 kronor 29 öre till egaren till 33 (1280 mtl,
Litt. C, O. R. Lundström, 11 kronor 41 öre till egaren till je
mtl, Litt. D, Olof Nilsson och 474 kronor 8 öre till egaren till ??/1280
mtl, Litt. E, Arvid Nilsson, samt egaren till ?/128 mtl, Litt, B,
Birger Sandberg 1,248 kronor 955 öre till bemälde Arvid Nilsson,
675 kronor 74 öre till egaren till ?/1280 mtl, Litt. F, Anders
Nisson, 34 kronor 66 öre till egaren till ”"/1280 mtl, Litt: G,
Albert Nilsson och 408 kronor 15 öre till egaren till ?/256 mtl,
Litt. H, Sigrid Johansson.

Tingsstället i Degerfors den 2 Mars 1906.
På Egodelningsrättens vägnar:
Axel Reuterskiöld.»

. Umeå, 1 Landskansliet, den 8 Mars 1906.

H. Biörklund.
John Falk.

Umeå 1906. Aktiebolaget Umeå Tryckerier.