OCR Output

\

mn for'de Contanta Medel

lost Sl SN

lar Créd it.
rakr .
nn
emma |
och 21

o|— ae a 19/41) —
; = visan "JL 331060] —] 46 NA
|B enligt |
ol fe 5 15) 5|— i
feel free enlärs3a6 al yolor|
Olt satel ayia 150|—1—
Glen = =
äl dö | ff 129)16
»0|— kflut + 207 25 —

Al <0, 10) |

sl - I 40,39] —

väl ~— KE |

— 3: 16 + 6132) — |

| 17/44 ; |
oe Le ee