OCR Output

ae €

Lindahl, G. P., Theol, Dogs v Gan: |

; traéts- Pio} vee cy vy =

f

Lindahl, O,, Baftor oe cat tad si
Lindhalm! &, Gi, Fanjunkare; 3 a
Lofftedt, i, Comminifter,, Veanone= ab
Magdalena Hansdoiter’ i Nordingrå och’

Ratta i. .

Nordén, Je. Mas., ; “Contras « rate 3
Lew; 0: :

Nordenfalk , Hedy. Enkefia, mas eee on
Nordensfon, P., Kyrkoherde
Nordins M..0.; S. M. Adjun&, B. L.
Nordgren, a, Comminiter aes
Nordmark, J, F., Mag,, Reétor Sch.

Nordquift, Js Magy, ReGor Schole -.

Nordfirands, > Comminifler, v. Paftor
Norrbom, a “‘Bindlande, Bes La ~~
Norrbom, J,, Handlande, B. 2... ¬
Nygren, Shy Faltkamrerare. - oo Ar
Nygren, Jon Pat -Commisfarie oe

Okänd, en från Arvidsjaur SR 3
Oldberg, A., Mag., v, Contr. Prot ¬
Oldberg, E. G., Proft ES

Pehr Olofsfon, Bonde och Kyrkovärd i is

Hammerdahl = : ‘ FS
Pettersfon, J., Comminifter, v. Paftor
Portin, J., Organift - ¬
Rehn, E., Klockare E TA
Rofenius: A., Comminifter - ¬

Rothoff, C. A., Mag., Proft ¬
Ruuthberg, C. F., Commisfarie och Kro¬

nolinsman ss. 3
Selander, E, D., Mag., Kyrkoherde 5
Sellin, E. O., KÖRKORT = A
Sidenmark , ON Comminifter i
Sjöfteat, Ja Handlande = - :
Sparrman; E., Brukspredikant .
Spilhammar, Brukspatron = - =

poolendets N., Capitain a :

09 8 Gp oh ip to

mw DP mW? wet De EP te ee BB ome

tt > LD bt ht py

16