OCR Output

Jonae k

Nils -Ersfon i “Blick&fen och Alfen, Bonde =¬
Nils Jepeiog i Flatnis ocho Offerdahi, Bonde
Norberg, P,, Mag. Comminifter .-_.
Nordenberg, E. J,, Brukspredikant ¬
Nordenmark, P., Mag., Proft,;..< 90
Nordensfon, Os, Kyrkoherde sis:ntics ss
Nordin, M, O., S..M, Adjun@-_..

Nordlander, N. Mag. ,. Sorter Prof, eta

-Hofpredikant _ SÄTE AGREE Pte
Norman, S. P., Comminifier 3 "i 2
Nobo. A., Handlande - Si fa oe ns

Norrbom, Ja Handlande - +

Notrmann, JT. Theol. et Profestor. och’

Lefor ¬
Olof Andersfon i Berge toch Alfen , Koko!
värd = = eS :
Olof Olofsfon i Offerdahl och B&ngifen,
Bonde a 5 å så
Orftadius, D., Proft = a

Orftadius, Ee S. M. Adjun@, v. Paftor :
Peyron, G, A,, General-Major, tilif. Prefi.
dent i Kongl, Krigs - Collegium , fared:
Landshéfding, Ståthållare på Gripsholms
Slott, tillf. Ofver-Poft.Direeur, Commen.
deur med St. K, af Kongl. Svirds - Or.
den m, m. 5 :
Risberg, J., Mag., Contr. Prof ¬
Rofenlindt, J. E., Lands-Secreterare , Tag an
Scherdin, te Mag., Re@tor Scholz

af Schmidt, ic ye nes hone as CEN .,

ity SHOR a =
Selling, J., Landskamrerare - ¬
Selling , ss Landskamrerare, Kammar- Ritts¬

Rad - ¬
Sellftedt, J., Brukspredikant - 5
Sidner, A,, Proft - - :
Stridsberg, G. A., Secreterare : ¬
Sundberg, A., Theol, Doctor, Contr. Prot ¬
Sundberg, E. ÖS Mag., Lector = « :

MAD wi Ma

LA AR MAR OA AAA VA

MOAN

AHA ARANDA AUN