OCR Output

SNR

Sällfkapets Heders-Ledamöter:

Herr Guflaf Abraham Peyron, General¬
Major, tillf. Prefident i Kongl. Krigs - Colle.
gium, f. d. Landsbéfding, Stathallare pa Grips¬
holms Slott, tillf.° Ofver-Pof Directeur, Com¬
mendeur med Stora Korfet af Kongl. Svards¬
Orden, Ridd. af Kejf. Ryfka S:t Wad. och
S:t Annz-Ordens Q:dra Klafs, Ridd, af Kongl,
Preusf. Merit-Orden,

Herr Georg Lars af Schmidt, Landshdf¬
ding dfver Veflerbottens Lin, C. N.O., R.
Ss. O.

AL AL AL ROW DY

Alphabetifk Férteckning dfver Sallfkapets
Befländige Ledamöter, nemligen dem, fom till
Sallfkapets Casfa erlagt 5 Ridr Banco, eller
derutdfver.

72
2

Banco

5

Ahlberg, J., Comminifter, vy, Paftor
Almquift, C., Kyrkoherde .
Anders Larsfon i Herjefjén
aAntman, S,, Proft .
Afplund, D,, Hiradshéfding
Aurén, P., Mag., Apologift
Backman, P., Comminifter
Berglund, J., v. Paftor ¬
Bergman, I,, Mag,, Lector
Berlin, H, J,, Collega Schole, V, D. M.

a
i)

VEN 8 Ce 689

AAAIAD AGN