OCR Output

Siksjö

Gransjö
Råberg

Socken. Byanamn. Arbetets beskaffenhet.
Nordmaling| Orrbole Undersokning af odl. mark samt anvis—
ning och plan för odl.
Bjurholm | Bjurholms by Undersökning af odlad mark samt an—
visning för konstgj. gödningsämnens.
användning. i
Bahlsjö Undersökning samt anvisning för konst—
gjorda gödningsämnens användning.
Bahlåker Utstakning o. afvägn. af afloppsdike m. m.
Nyland Anvisningar och råd m. m.
Fredrika | Viska Anvisningar och råd samt undersökning
- af odl. mark m. m.
Tallsjö Anvisningar och råd samt undersökning
af odlad mark m. m.
Lögdasund Anvisning för konstgj. gödningsämnens
användning.
Åsele | Orgnäs Anvisning för konstgj. gödningsämnens '
användning.
Elgsjö Undersökning af en myr för odling m. m.
Grafsele Undersökning och stakning af aflopp.
Allehanda råd och anvisningar.
Åsele by Undersökning och stakning af aflopp.
Allehanda råd och anvisningar.
Torfsjö Undersokning och stakning af aflopp.
3 Allehanda råd och anvisningar.
Wilhelmina| Långtjern Anvisningar och allehanda råd.
Dalasjö D:o d:o.
Svannäs Anv. och afvägning samt dikesstakning.
Laxbäck D:o d:o d:o.
Wilhelmina by | D:o d:o d:o.

Undersokning af mosse for odling. An—

visningar.”
Undersökning och dikesstakning m. m.
D:o d:o.