OCR Output

&.

©.

& .

&®.

€ .

&.

© .

&©,

&©.

€& .

— 11 —

Lycksele: Ordförande: Veterinären H. Hofverberg; leda—
möter: Inspektor C. Svedmark och Jägmästaren
A. F. Berselius. 5

Stenscle: Ordforande: Klockaren K. E. Mörtzell; ledamö—
ter: Hemmansegaren J. A. Sundqvist i Pauträsk
och Handlanden A. A. Persson i Stensele.

Sorsele: Ordforande: Kronolinsman J. G. Lindberg; le—
damöter: Kyrkoherden C. N. Fjellström och Fjer—
dingsmannen C. G. Fjellstrom. $

Asele: Ordforande: Jiigmistaren H. Berggren; ledamöter:
Kronolänsmannen O. Sundelin och Nämndeman
E. Eriksson i Söråsele. &

Fredrika: Ordförande: Handlanden M. E. Nordenstedt;
ledamöter: Kronolänsmannen E. T. Nordenstam
och Hemmansegaren Jon Johnsson i Storlogda.

Dorothea: Ordforande: Kronolinsman E. E. Nordenstedt;
ledamöter: Hemmansegaren E. Hallin och Nämn—
deman Mikael Jonsson i Lajksjon.

Wilhelmina: Ordforande: Kronolinsman P. A. Hellgren;
ledamoter: Handlanden P. A. Gronlund och Nämn—
demannen Jon Jonsson i Jerfsjö.

Örträsk: Ordförande: Kyrkoherden A. F. Westerlund; le—
damöter: Handlanden S. L. Renman och Hem—
mansegaren Joh. Aug. Andersson.

Tärna: Ordförande: extra Kronolänsman A. F. Burman;
ledamöter: Hemmansegaren Erik Eriksson i Lajs—
holm och Smeden Jacob Jacobsson Berglund i
j

Umeå stad: Ordförande: Rådman Fr. Grahn; ledamoter:
Skräddaren C. O. Bäckman och Handlanden J.
Ullberg.