OCR Output

$* 16 —

i Säfvar: Ordförande: Konsul E. Förssell; ledamöter:
_ Kyrkoherden J. Lofvenmark och Kronolinsman
M. A. Ronnberg.

Bygdeå: Ordförande: Kronolinsman L. Wahlberg; leda—
möter: Förvaltaren J. O. N ordstedt och Handlan—
den C. Wall.

Nysätra: Ordförande: Handlanden C. Lancén; ledamöter:
Kronolänsman J. A. Grundberg _ och Inspektor
Axel Leander i Stenfors, i

Löfänger: Ordförande: Komminister A, J, Rothén; leda—
möter: Handlanden H. Bexelius och Kronolänsman
M. Norén. .

Burtrask: Ordforande: Kronolinsman J. Hallgren; leda—

moter: Handlanden P. Bergner och skolläraren F.
Lundholm.

Skellefteå socken: Ordforande: Handlanden James Sand—
—ström; ledamoter: Kronolänsman J. O. Grenholm
. och Komminister A. Eriksson.

Byske: Ordförande: f. Sågverksegaren och Ridd. 0. D.
Klockhoff; ledamoter: Kronolänsman J. Landström
och Hemmansegaren A. Östlund.

i Norsjö: Ordförande: Kronolänsman C. Löfqvist; ledamöter:
Handlanden J. A. Grahn och Hemmansegaren E.
Schampi.

i Jörn: Ordforande: Folkskoleläraren G. Grundstrom ; leda—
moter: Hemmansegaren J. A. Holmstrom och
Ordf. i Kommunalstyrelsen E. Lidman.

i Malå: Ordforande: Kyrkoherden A. Bjorzén; ledamöter:

Kommunalordf, S. Bergström i Malå och Hem—

mansegaren K. Renström i Fårberget.

&

.

&.

&.

©.

&.