OCR Output

hade desse intygat att detta smör blifvit allt bättre och
bättre sedan dessa indelat smöret i olika klasser med olika
pris, och man hoppades, att med bättre kommunikationer
en mycket lönande smörexport till Norge skulle komma
till stånd.

$ 14. Till arbetande ledamöter i sällskapet invaldes
Jägmästaren C. H. Berggren i Asele, Fjerdingsman J. Dahl—
berg i Norsjö, Skolläraren F. H. Pahlberg i Säfvar, Inspek—
tor Elis Westerlund i Norsjö, Hemmansegaren C. Ågren i
Kräkånger, Kronojigaren A. E. Sedin i Norsjö, Kronojiga—
ren Östlund i Fått, Skellefteå, Kontraktsprosten A. H. Sand—
ström, Bygdeå, Ingenior E. G. Huss, Löfänger, Hemmans—
egaren Aug. Stefansson, Svarttjern, Löfånger, Doktor O. E.
Nordenadler, Norsjö, Apotekaren GiHas i Norsjö, Hemmansega—
ren J. J. Malå, Länsman C. G. Sparrman, Malå,
Kom.—Ordf. S. Bergstrom i Malå, Kyrkoherden C. Lestadius,
Stensele, Inspektor G. Bjelke, Inspektor E. O. Forsgren,

Doktor A. Tengman, Hemmansegarne Mårten Ersson och

Söderlund i Hammar, alla i Åsele, Brukspatron Fr. Jacobsen
i Robertsfors, Sergeant Krantz i Skellefteå, Komminister S. N.
Sundelin, Burtrisk, Komminister Markgren i Skellefteå, In—
spektor Ant. Wikberg, Dorothea, Kyrkoherden R. Walter i
Jörn, Pastor A. Ohlsson, Backen, Hemmanseg. J. Grubbström,
Dalkarlså, Hemmanseg. J. Brindstrom, Bygdeå, Kapten Lars
Grubbstrom, Ratuvik, Hemmanseg. C. E. Carlsson i Åkulla,
Notarien G. Elmsén, Umeå, Borgmästaren R. Lindbäck,
Skellefteå, Pastor G. Hornstrom, Holmsund, Kyrkoherden J.
W. Söderström, Norsjö, Jägmästaren A. Hullberg, Lycksele,
Landtbruksingeniören S. Kempff, Umeå, Notarien C. Öqvist,
Umeå, t. f. Kronolänsman O. J. Dahl, Stationsinspektoren
C. F. Strombom och Postmästaren Sellman i Wännäs, Stads—