OCR Output

8

son enligt köpeafhandling den 31 Maj 1899 emot 150 kronor
och andra vilkor tillhandlat sig åf Emanuel August Sandström;

d1:0) !/sa7”mtl Svartberget N:o 1 i Degerfors socken, som
Handviks Ångsågs Aktiebolag enligt köpeafhandling den 20 Ok¬
tober 1904 emot 3,100 kronor och andra vilkor tillhandlat sig

af Johan Mauritz Fällman och hans hustru Matilda Wilhelmina
Fällman;

02:0) ”/«4 mtl Umsjöliden N:o 1 i Degerfors socken, som
Sandviks Ångsågs Aktiebolag enligt köpeafhandling den 30 Juk
1904 emot 3,000 kronor tillhandlat sig af Anders Persson;

03:0) '/e400 mtl Litt. Ca, !5/e100 mtl Litt. Ck och !/« mtl
Litt. CL, allt Renfors N:o 1 i Degerfors socken, hvilka hemmans¬
delar Anders Sjögren enligt köpekontrakt den 12 Oktober 1904
emot 5 kronor och vilkor om födoråds utgifvande tillhandlat sig
af Sandviks Ångsågs Aktiebolag; |

04:0) !/20as mtl Buberget N:o 2 i Degerfors socken, som,
jämte annan fastighet, Anders Bäckman och hans hustru Kajsa
Wilhelmina Tjernberg enligt köpeafhandling den 1 April 1901
emot 400 kronor tillhandlat sig af Maria Amanda Tjernberg;

05:0) !/2048 mtl Buberget N:o 2 i Degerfors socken, som,
jämte annan fastighet, Anders Bäckman och hans hustru Kajsa
Wilhelmina Tjernberg enligt köpebref den 25 Juni 1900 emot
750 kronor tillhandlat sig af Henny Johanna Tjernberg;

06:0) ?/2048 mtl Buberget N:o 2 i Degerfors socken, som,
jämte annan fastighet, Sandviks Ångsågs Aktiebolag enligt köpe¬
afhandling den 5 Januari 1903 emot 4,250 kronor och andra
vilkor tillhandlat sig af Anders Bäckman och hans hustru Kajsa
Wilhelmina "Tjernberg; |

57:0) !999/7254016 Mtl Nygård N:o 1i Degerfors socken, som,
Jämte annan fastighet, därå lagfart förut meddelats, Nils Olofs¬
son och hans hustru Maria Johanna Johansdotter enligt afhand¬
ling den 24 Augusti 1902 emot 2,900 kronor tillhandlat sig af
Olof Persson och hans hustru Anna Kristina Johansdotter;

08:0) 1983 /3627008 mtl Nygård N:o 1 i Degerfors socken, som,
jämte ?0937/s627008 Mt) af samma hemman, därå lagfart förut med¬
delats, Nordmalings Ångsågs Aktiebolag enligt köpebref den 29