OCR Output

28:0) från ??/160 mtl Ekträsk N:o 1 i Degerfors socken af¬
söndrade lägenheten Lindesberg N:o 1, om 0,251 hektar, som Olof
Lindberg och hans hustru enligt köpeafhandling den 24 Oktober:
1963 emot trettio kronor tillhandlat sig af Erik Olof Olofsson;

29:0) lägenheten Ekeberg N:o 1, om 2,4270 hektar, afsöndrad
från !/16 mtl Hjuken N;o 6 i Degerfors socken, hvilken lägenhet
Gottfrid Malmberg och hans hustru Maria Ulrika Berglund en¬
ligt köpebref den- 6 Februari 1903 emot 475 kronor inköpt af
Jonas Salander Jonsson och hans hustru Henrika Amalia Fällman;

30:0) från !/1e mtl Hjuken N:o 6 i Degerfors socken af¬
söndrade lägenheten Säfsjöholm N:o 1, om 1,8280 hektar, som Jo¬
nas Nilsson enligt köpebref den 290 Maj 1904 emot 500 kronor '
tillhandlat sig af Jonas Salander Jonsson och dennes hustru ¬
Henrika Amalia Fällman;

31:0) från !/16 mtl Hjuken N:o 6 i föraora socken af¬
söndrade lägenheten Steninge N:o 1, om 0,8930 hektar, som Johan
Eriksson enligt köpebref den 9 Augusti 1904 emot 350 kronor
tillhandlat sig af Jonas BSalander Jonsson och dennes Sven
Henrika Amalia Fällman;

32:0) från ?/128 mtl Hällnäs N:o 1 i Degerfors socken af
söndrade lägenheten Posthornet N:o 1, om 0,0540 hektar, som Or
A. Bergstén enligt köpekontrakt den 9 Oktober 1900 emot 60:
kronor "och andra vilkor tillhandlat sig af Carl Carlsson;

33:0) från 99/148 mtl Ånäset N:o 2 i Degerfors socken
afsöndrade lägenheten Anderstorp N:o 1, om 0,3496 hektar, som
Anders Bergqvist och hans hustru Katarina Albertina Bergqvist
epligt köpebref den 20 April 1903 emot 20 kronor tillhandlat
sig af Jonas Andersson och hans hustru Albertina Andersson;

34:0) "?/2g16 mtl Ånäset N:o 2 i. Degerfors socken, med un¬
dantag af andel i afsöndrade lägenheten Anderstorp N:o 1, om
0,3496 hektar, hvilken hemmansdel Johan Jonsson enligt köpe¬
afhandling den 25 April 1903 emot 1,500 kronor och vilkor om
födorådsutgörande inköpt af sina föräldrar Jonas Andersson och
hans hustru Albertina Andersson;

35:0) S?/2816 mtl Ånäset. N: :o 2, med undantag af andel i
afsöndrade lägenheten Anderstorp N:o 1 i Degerfors socken, '