OCR Output

6:0) lägenheten Strömfors N:o 1, afsöndrad från !9/256 mtl
Degerfors N:o 4 i Degerfors socken, hvilken lägenhet Karl Lud¬
vig Lundström enligt köpebref den 29 Februari 1904 å offentlig
auktion emot 3,775 kronor tillhandlat sig från O. Th. Lund¬
ströms konkursbo;

7:0) från '”/ase mtl Degerfors N:o 4 i Degerfors socken
afsöndrade lägenheten Strömfors N:o 1, som Nanny Gunilla
Lundström evligt å köpebref den 29 Februari 1904 tecknad, den
24 September 1904 daterad transport emot 3,775 kronor till¬
handlat sig af Karl Ludvig Lundström;

8:0) !/sa mtl Röbäck N:o 1 eller Degerfors N:o 14 i De¬
gerfors socken, som Nordmalings Angsågs Aktiebolag enligt köpe¬
afhandling den 27 Juli 1904; med godkännande den 15 Augusti
samma år, emot 3,000 kronor tillhandlat sig af Per Andersson
Tegström; :

9I:o) /a56 mtl Storsäfvarträsk N:o 1, Litt. Abb, i Deger¬
fors socken, som Sandviks Ångsågs Aktiebolag enligt köpeaf¬
handling den 4 Februari 1904 emot 2,500 kronor tillhandlat sig
af Karl Anton Edvard Burman och hans. hustru Maria Karolina
Burman samt Karl Oskar Fällman;

10:0) !/32 mtl Tegslund N:o 1, Litt. Abb, i Degerfors soc¬
ken, som Sandviks Ångsågs Aktiebolag enligt köpeafhandling den
15 Januari 1904 emot 3,300 tillhandlat sig af Per August Teg¬
lund; S |

11:0) ”/25se ratl Storsäfvarträsk N:o 1, Litt. Aab, i Deger¬

-fors socken, som Sandviks Ångsågs Aktiebolag enligt köpeaf¬
handling den 20 Januari 1904 emot 1,800 kronor.tillhandlat sig
af Anders Säfström;

12:0o) '/128 mtl. Degernäs N:o 1, Litt. Cb, i Degerfors. soc¬
ken, som Sandviks Ängsågs Aktiebolag enligt köpeafhandling
den 7 September 1904 emot 1,300 kronor tillhandlat sig af Gu¬
staf Leander Tegström; .

13:0) '/320 mtl Lillträsk N:o 1, Litt. Cb, i Degerfors soe¬
ken, som Sandviks Ångsågs Aktiebolag enligt köpeafhandling den
12 Mars 1904 emot 1,000 kronor tillhandlat sig af Jonas Amandus
Johansson; ;