OCR Output

7

b) Skeppsgossen vid ” Kabom 4 N:o 194
Gustaf Adolf. Frank, hvilken den :14 i denna månad olofligen
afvikit efter tilländalupen permission i Katrineholm under åter¬
färden till stationen.

Signalement: Hår; svart, ögon blå. Ett ärr å vänstra si¬
dan af hufvudet, ett i nacken och ett å innersidan af högra lill¬
fingret. Tatueringar: å vänstra armen en tiger, en dansös å ett
klot, en stjärna, en. cirkel, ett hjärta, 2 sablar i kryss och ett F;
å högra armen ett G, en krona och 2 ankare i kryss; å vänstra
handen ett ankare och en ring å ringfingret. ;

Födelseort och dato: Hedvig Eleonora församling, Stock¬
holm, den 11 Februari 1886.

Målsman: BStenarbetaren M. A. Frank, Norrteljegatan 9;
Stockholm.

ec). Skeppsgossen vid 2:a skeppsgossekompaniet N:o 140
Johan Alexius Pettersson, hvilken den 14 i denna månad olof¬
ligen afvikit efter tilländalupen permission i Katrineholm under
återfärden till stationen.

Signalement: Ögon ljusgrå, hår brunt. Ett vinkelformadt
större . ärr uppe i hufvudet, Tatuering: å vänstra underarmen
ett hjärta, å vänstra ringfingret en ring och i vänstra tumgrep¬
pet tvänne prickar.

Födelseort och dato: Katarina Försvann, ftockligin; den
10 Juli 1888.

Målsman: Ugnsmuraren K. Sjögren, N ybergsgatan 4 ÅA,
Stockholm.

d) Skeppsgossen vid 2:a skeppsgossekompaniet N:o 144
Johan Bernhard Blomqvist, hvilken den 16 dennes på aftonen
olofligen afvikit från kasernen.

Signalement: Ögon mörkblå, hår ljusbrunt. Ett ärr å högra
tummen och ett å vänstra pekfingret. Tatuerad: på högra un¬
derarmen en krona och en yxa, i tumgreppet tvänne punkter;
på vänstra underarmen ett ankare och några streck, på handen
några streck, i tumgreppet några punkter och på långfingret ett
streck.

Födelseort och dato: Hedvig Eleonora församling, Stock¬
holm, den 26 September 1886.