OCR Output

d

sjömannen Anders Gustaf Andersson, på socknen, Gryts
s:n, född den ?!/& 71. Inskr.-n:o F. 4175"/92;

sjömannen Per Gustaf Fridolf Karlsson från Fångö, Gryts
sn, född den 7/4 73. Inskr.n:o F, 29954/9,; ;

sjömannen Karl Erik Björkman från Högved, Fredriks¬
lund, Gryts socken, född den !!/12 71. Inskr.-n:o F. 8655/92;

sjömannen Karl Leonard Johansson, på socknen, Gryts
sn, född den ?”/+ 66. Inskr.-n:o F. 4067?/gg;

sjömannen Adolf Björklund från Björkskär, Gryts sp,
född den "Cao 72. Inskr.-n:o FE. 42154/95;

sjömannen Konrad Emanuel Johansson från Kråkmarö,
Gryts s:n, född den !t/1 75. Inskr.-n:o EF. 7855/96;

sjömannen Gustaf Georg Björkman från Fångö, Gryts s:n,
född den '/s 76. Inskr.-n:o F. 9055/97;

sjömannen Karl Adolf Albin Björklund från Bökö, Gryts
s:n, född den !?/10 77. Inskr.-n:o F. 38554/9g;

sjömannen Klas Enock Petersson från Skogshamn, Gryts
g:n, född den ”/+ 77. Töskrn:o E. 135808 7

» sjömannen Karl Patrik Höglund från Gryts socken, född

den ??/1 80. Inskr.-n:o FE. 8755/01; |
| sjömannen Hugo Vallentin Björklund från Bokö, Gryts
sn, född den ?/i 80. Inskr.-n:o F. 7015/0;

sjömannen Erik Oskar Pettersson från Eriksberg, Gryts
sn, född den '/s 79. Inskr.-n:o F. 41554/00;

sjömannen Johan Robert Bäckman från Valdemarsvik 47,
Ringarums s:n, född den !!/s 67. Inskr.-n:o F. 236!/se;

sjömannen Karl Fredrik Eklund från Valdemarsvik 19,
Ringarums s:n, född den ?/9 72. Inskr.-n:o F. 366 /98;

sjömannen Gustaf , Adolf Lundqvist från Sörby utjord,
Ringarums sn, född den ?!/s 73. Inskr.-n:o F. 30054/94;

sjömannen Karl August Svensson från Fifalla Sågartorp
N:o 1, Ringarums socken, född den ?/11 70. Inskr.-n:o F. BOT

sjömannen Otto Dahlström från Holmteboda, Andersborg,
Ringarums socken, född den ?/+ 71. Inskr.-n:o F. 9055 /92;

snickaregesällen Karl Ernst Johansson från Valdemarsvik
99, Ringarums's:n, född den ””/u 74. Inskr.-n:o F. 41554/95;