OCR Output

4

.40:0) Högliden N:o 3, !"/2se mtl, som Fredrik M. Lund¬
gren den 28 September 1903 för 2,200 kronor och födoråd köpt
af sina föräldrar Jonas Fredrik Lundgren och Kristina Lovisa
Lundgren;

41:0) Renbergsvattnet N:o 5, ”/s«« mtl, som Johan Helmer
Johansson den 16 November 1903 för 2,000 kronor jemte födo¬
råd köpt af sin fader Johannes Karlsson;

42:0) Villvattnet N:o 8, !/16 mtl, som Olof August Lund¬
ström den 17 December 1903 för 2,500 kronor köpt af sin bro¬
der Carl Anton Lundström;

43:0) Villvattnet N:o 8, !/16 mtl, som Carl Anton Lund¬
ström och hans hustru Hulda Kristina den 18 December 1903
för 2,500 kronor köpt af mannens broder Olof August Lund¬
ström; |
44:0) Gäddträsk N:o 1, ?/2se mtl, som Bure aktiebolag den
5 December 1903 för 2,700 kronor köpt af E. B. Tjernström;

> 45:0) Villvattnet N:o 9, ?/256 mtl, och Halliden N:o 1, !/256

mtl, som Johan Anders Jonsson den 18 December 1903 för 500
kronor köpt af sin fader J. F. Andersson;

—-46:0) Gammelbyn N:o 14, !!/2se mtl, som Fredrik Leonard

Lindberg den 15 December 1903 för 2,000 kronor jemte födoråd
köpt af sin fader Olof Vilhelm Lindberg;

| 47:0) Gammelbyn N:o 14, !/256 mtl, som Karl Vilhelm

Lindberg den 15 December 1903 för 2,000 kronor jemte födoråd
köpt af sin fader Olof Vilhelm Lindberg;

48:0) Gammelbyn N:o 14, !!/ss4 mtl, som Fredrik Leonard
Tindberg den 15 December 1903 för 2,400 kronor köpt af sina
bröder Olof Valfrid och Johan Konrad Lindberg;

49:0) Gammelbyn N:o 14, /ss, mtl, som Karl Vilhelm
Lindberg den 15 December 1903 för 2,400 kronor köpt-af sin
broder Nikanor Lindberg samt sin syster Beda Maria och hen¬
nes man Helmer Lindberg; ;

:50:0) 'Gammelbyn N:d 1, lägenheten Urfjellsängen N:o 1,
om 0,3386 här, från ”/e mtl, som P. A. Burvall den 28 Mars 1908
köpt af Gustaf Vilh. Burvall,