OCR Output

UNG len OS RR BSS ERA

8

12:0) Rödningsheden N:o 1, !/,, mtl, som Karl Johan Karls¬
son och hans hustru Margareta Sofia den 7 Juli 1903 för 3,400

kronor jemte födoråd köpt af mannens fader Karl Gustaf Jo¬
hansson;

13:0) Nyliden N:o 1, '5/.., mtl, som Karl Alfred Nilsson
och hans hustru Konkordia Johanna den 6 Oktober 1902 för
2,900 kronor jemte födoråd köpt af Lars Anton Wiklund;

14:0) Orrberget N:o 1, '/., mtl, som Henrik Edvard Ek¬
man och hans hustru Lovisa Amalia den 13 Juli 1903 för 1,500
kronor jemte födoråd köpt af enkan Maria Margareta Ekman;

15:0) Renfors N:o 1, !/;, mtl, som Lars Wilhelm Hällgren
och hans hustru Hulda Maria den 7 September 1903 för 1,000
kronor köpt af mannens svåger Lars Olof Larsson och hans hu¬
stru Sofia;

16:0) Lappvattnet N:o 4, ?/., mtl, som Lars Marklund och
hans hustru Eva Lovisa Andersson den 23 Maj 1903 för 3,200
kronor köpt af K. O. Brännström;

17:0) Orrberget N:o 1, !/,,, mtl, som Per Olof Ekman och
hans hustru Maria Karolina den 26 September 1903 för 75 kro¬
nor jemte födoråd köpt af mannens syster Kristina Lovisa Ek¬
man; RN i

18:0) och 19:0) Bygdsiljum N:o 2, 5/,, mtl, deraf Anders

bekommit '/;, mtl och Anders Nikolaus Häggmark i arf efter sin

20:0) Bygdsiljum N:o 2, ?/,, mtl, som Daniel Ludvig Åström

Släggmark; cc.

21:0) Abyn N:o 4, !., mtl, som sterbhusdelegarne efter
Fredrik Nilsson i giftorätt och arf bekommit;

22:0) Åbyn N:o 4, !/3, mtl, som Signar Berghmark den
18 Juli 1903 för 3,000 kronor köpt af sterbhusdelegarne efter
Fredrik Nilsson;

23:0). Gammelbyn N:o 16, Bryggstugubacken, om 22 qv.¬
st., som sterbhusdelegarne efter Karl Johan Skog i giftorätt och
arf bekommit;