OCR Output

7

1:0) Fälloliden N:o 2, !/., mtl litt. A, som Per Anton An¬
dersson den 27 Juli 1903 för 3,000 kronor köpt af Aktiebolaget
Robertsfors;

2:0) Liden N:o 1, !/,,, mtl litt. A, som Johan Bäckström
den 4 Juli 1903 för 800 kronor köpt af Aktiebolaget Roberts¬
fors;

3:0) Brännan N:o 1, '/,, mtl, som Johan Jakob Lindberg
och hans hustru Johanna Wilhelmina Burlin den 17 Januari 1903
för 2,000 kronor jemte födoråd köpt af mannens föräldrar Jakob
Lindberg och Maria Johanna Johansdotter;

4:0) Brännan N:o 1, !/,, mtl, som Frans Gustaf Sandström
och hans hustru Hulda Henrietta Lindberg den 17 Januari 1903
för 2,000 kronor jemte födoråd köpt af hustruns föräldrar Jakob
Lindberg och Maria Johanna Johansdotter;

5:0) Bodbyn N:o 12 !/. mtl, som Johan Anton Boström
den 4 September 1903 för 2,500 kronor jemte födoråd köpt af
Gustaf och Per Boström;

6:0) Rönnbäcken N:o 1, '/., mtl, som Nils Olof Nyström
och. -hans hustru Anna Wilhelmina Lindgren den 25 Maj 1903
för 400 kronor jemte födoråd köpt af mannens broder Johan
August Nyström;

7:0) Bygdeträsk N:o 10, Nyåker, om 2,522 har, som Lean¬
der Johansson och hans hustru Hulda Lovisa Rönnlund den 20
Maj 1903 för 200 kronor köpt af P. W. Qvist och hans hustru
Wilhelmina Wiklund;

8:0) Innansjön N:o 1, 5/,,, mtl, som Lars Anton Wiklund
och hans hustru Katarina Johanna Wiklund den 20 September.
1903 för 1,000 kronor köpt af mannens broder Johan Ulrik Wik¬
: lund; |

9:0) Jerftjern N:o 1, Fällogärdet N:o 2, om 4,404 har, som
Nikanor Stenmark den 31 Maj 1902 för 300 kronor köpt af J:
E. Lindqvist;

10:0) Gäddträsk N:o 1, 5/.,, mtl, som Bure Aktiebolag den
2 Oktober 1903 för 1,200 kronor "köpt af Johan Tjernström;

11:0) Willvattnet N:o 12, !/.-,. mtl litt. Ea, som Johan
Tjernström den 2 Oktober 1903 för 800 kronor köpt af Bure
Aktiebolag;