OCR Output

5

20:0) Ytterklinten N:o 1, !5/..; mtl, som Olof Gustaf Olofs¬
son den 22 Maj 1903 för 1,500 kronor jemte födoråd köpt af
sin styffader Anders Gustaf Johansson;

21:0) Sörfors N:o 1, ?/.., mtl, som Johan Säfstens barn
i arf bekommit efter sin bemälde fader.

B). Nysätra socken.

22:0) Brändfors N:o 2, !3/.. mtl, som Jonas Jonsson ärft
efter sin syster Anna Fredrika Jonsdotter;

23:0) Gumboda N:o 16, !9/.., mtl, som Lars Leonard Mo¬
ritz den 22 April 1903 för 1,200 kronor jemte födoråd köpt af
sina föräldrar Magnus Moritz och Brita Margareta Moritz;

24:0) Gumboda N:o 16, ?/,,, mtl, som Olof Albin Moritz
den 22 April 1903 för 1,200 kronor jemte födoråd köpt af sina
föräldrar Magnus Moritz och Brita Margareta Moritz;

29:0) Skäran N:o 4, 7/,,., mtl, som Johan Oskar Larsson

fader Lars Anton Hansson;

26:0) Gunsmark N:o 3, Lugnet N:o 3, om 2,085 har, som
Edvard Nilsson den 22 Augusti 1903 för 125 kronor köpt af
Olof Löfgren. |

0). Löfångers socken.s

..27:0) Wallen N:o 7, '!/..; mtl, som Samuel Lundqvist den
1 September 1903 för 5,000 kronor köpt af O. A. Waldemark;

28:0) Uttersjön N:o 1, Berghem N:o 1, om 0,109 har, som
Nils Petter Flink den 23 Februari 1903 för 20 kronor köpt af
Anders Röngren och Karl Röngren;

29:0) Elgnäs N:o 1, ?5/,,, mtl, som Johan Petter Svensson
den 27 September 1903 för 6,500 kronor jemte födoråd köpt af
Anna Johanna Rönnlund;

30:0) Bodan N:o 2, !/., mtl, som Daniel Melander den 12
Maj 1892 för 436 kronor 36 öre köpt af sin styfson Johan Ro¬
bert Johansson;

31:0) Blacke N:o 3, Skoltomten, om 0,85 har, som Blacke
byamän den 20 Februari 1895 som gåfva erhållit af P. A. Fäll¬
man; | |