OCR Output

4

8:0) Bjensjön N:o 1, 5/., mtl, som Aktiebolaget Roberts¬
fors. den 5 Maj 1903 för 6,300 kronor köpt af J. U. Karlsson;

'9:0) Näs N:o 1, '/,, mtl, som Signe Kristina Spjut ärft
efter sin fader Nils Robert Spjut;

10:0) Näs N:o 1, !/., mtl, som Otto Lundmark den 8 Juli
1903 för 2,200 kronor köpt af Signe Kristina Spjut;

11:0) Gullmark N:o 1, ?5/.,, mtl, som Lars Abrahamsson
och hans barn Lars Anton och Margareta i giftorätt och arf
bekommit efter Katarina Kristina Abrahamsson;

12:0) Gullmark N:o 1, ?5/,.., mtl, som Lars Anton Lars¬
son den 31 Oktober 1903 för 1,000 kronor jemte födoråd köpt
af sin fader Lars Abrahamsson;

: 13:0) Gullmark N:o 1, 35/..., mtl, som Johan Oskar Eriks¬
son och hans hustru Margareta den 31 Oktober 1903 för 1,000
kronor jemte födoråd köpt af hustruns fader Lars Abrahamsson;

14:0) Bjensjön N:o 2, 5/,, mtl, som Johan Petter Nilsson,
Hulda Charlotta Nilsson, Emma Kristina N ilsson, Alfred Nilsson,
Jonas Fredrik Nilsson, Nils Fredrik Nilsson, Anders Gustaf Nils¬
son, Anna Augusta Burström, Karl Johan Burström, Jonas Gu¬
staf Burström och Maria Eufrosyna Burström ärft efter sin
fader och morfader Nils Petter Andersson;

15:0) Bjensjön N:o 2, 5/., mtl, som aktiebolaget Roberts¬
fors den 1 April 1903 för 5,500 kronor köpt af sterbhusdelegarne
efter N. P. Andersson;

16:0) Risböle N:o 1, 7/.,, mtl, som Per Otto Johansson
den 19 Oktober 1903 för 1,400 kronor jemte födoråd köpt af
sin fader J. G. Pettersson;

17:0) Stensäter N:o 1, !/. mtl litt. E, som Anders Isberg
den 23 Juli 1903 för 4,600 kronor köpt af Axel Landergren;

18:0) Djekneboda N:o 3, Stakaängen N:o 2, om 0,405 har,
och Djekneboda N:o 4, Stakaängen N:o 3, om 2,717 har, som Anders
Isberg den 21 Mars 1902 för 300 kronor köpt af Axel Lander¬
gren; |

19:0) Ytterklinten N:o 1, 5/55 mtl, som Gustaf Adrian
Andersson den 22 Maj 1803 för 1,500 kronor jemte födoråd
köpt af sin fader Anders Gustaf Johansson;