OCR Output

3

4:0) å 891 qv.-meter af tomten under gammal N:o 145,
som handlanden C. J. Andersson för 3,032 kronor 25 öre köpt
af bokbindaren F. Sporrong, enligt köpebref den 8 September
1892. |

Umeå Rådhus den 15 Januari 1904.

På Rådstufvurättens vägnar:
G. Ährling.

"N:o 22. Till kännedom intages följande
»Förteckning

å lagfarter, meddelade å andra allmänna sammanträde af lagtima
höstetinget med Nysätra tingslag år 1903: |
| A). Bygdeå socken.

1:0) Öfverklinten N:o 6, !'/.., mtl litt. Faa, som Johan
Edvard Karlsson den 21 Januari 1903 för 1,100 kronor köpt af
Aktiebolaget Robertsfors;

2:0) Ytter-Storbäcken N:o 1, !3/,,, mtl litt. Aa, som Karl
Adamsson den 8 December 1902 för 3,000 kronor köpt af Aktie¬
bolaget Robertsfors; . |

3:0) Öfverklinten N:o 3, lägenheten Kapellet N:o 2, om
0,36 har, som Öfverklintens kapellag den 24 November 1902 för
50 kronor köpt af Anders Johansson;

4:o) Öfverklinten N:o 2, lägenheten Kapellet N:o 1, om
0,705 har, som Öfverklintens kapellag den 1 November 1902 för
50 kronor köpt af L. P. Sjöström;

5:0) Legdeå N:o 2, 5/., mtl, som Karl Ferdinand Bränd¬
ström den 19 Oktober 1903 för 3,000 kronor köpt af Fredrik
Alfred Lindberg; |

6:0) Åkullsjön N:o 1, '!/,,, mtl, som Nils August Karlsson
den 3 Augusti 1903 för 5,000 kronor köpt af Anders Eriksson;

7:0) Nyvik N:o 1, ”/,,, mtl, som Lars Johan Söderström
den 30 Juni 1903 för 2,000 kronor köpt af Fr. G. Nylén;