OCR Output

då |

å förestående efterlysningar noggrant iakttaga hvad dem lagligen
åligger.

Umeå, i Landskansliet, den 18 Januari 1904.
På Landshöfdinge-Ämbetets vägnar:

Arv. Almqvist. Carl Bergströna.

| Umeå 1904, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.