OCR Output

10

76:0) !/25e mtl Bjurfors N:o 1 i Skellefteå socken, som Olof
Aug. Aman genom köpebref den 7 Mars 1885 för femhundra
kronor köpt af Marta Johanna Bjurman;

77:0) ?/128 mtl Innervik N:o 11 i Skellefteå socken, som
Herman Lind och hans hustru Ida Viktoria Lind genom köpe¬
bref den 19 December 1903 för FETTER SP Pr BA rr eRA kronor
köpt af V. Holmlund;

-'78:0) den från !'/s76e mtl Bergsbyn N:o 8 i Skellefteå soc¬
ken afsöndrade lägenheten Almalund, som Anders Burstedt och
hans hustru Emma Karolina Burstedt genom köpebref den 19
December 1903 för ettusenfemhundrafemtio kronor köpt af Her¬
man Lind;

79:0) !/e« mtl Bergsbyn N:o 2 i Skellefteå socken, som P.
A. Hedberg och Matilda Hedström genom köpebref den 9 Maj
1903 för tvåtusensexhundra kronor köpt af Z. V. Lindgren;

80:0) !/es mtl Bergsbyn N:o 2 i Skellefteå socken, som
Karl Abraham Karlsson genom transport den 7 November 1903
å köpebref den 9 Maj 1903 för tvåtusensexhundra kronor fått å
sig öfverlåten af P. A. Hedberg och Matilda Hedström;

81:0o) !/e4 mtl Kusmark N:o 18 i Skellefteå socken, som
Anton Lundholm enligt arfskifte den 16 December 1903 bekom¬
mit i giftorätt efter sin aflidna hustru Kristina Karolina Lund¬
holm;

82:0) !/s20 mtl Kusmark N:o 18 i Skellefteå socken, som
Karl Edvard Lundholm enligt arfskifte den 16 December 1903
bekommit i arf efter sin aflidna moder Kristina Karolina Lund¬
gren;

83:0) !/s20 mtl Kusmark N:o 18 i Skellefteå socken, som
Hilda Maria Lundholm enligt arfskifte den 16 December 1903

bekommit 1 arf efter sin aflidna moder Kristina Karolina Lund¬
holm;

84:0) !/320 mtl Kusmark N:o 18 i Skellefteå socken, som
Johan Albin Lundholm enligt arfskifte den 16 December 1903

bekommit i arf efter sin aflidna moder Kristina Karolina Lund¬
holm;