OCR Output

. 3 OR R Sned SM Bie
KSS RE EE Gr od artig ar AND RSS SINE SÅ RATES
2 Sr FER ERA SR Er RV SNES ng

ER FREE ES a Re

8

60:0) den från !/s2 mtl Klutmark N:o 10 i Skellefteå soc¬
ken afsöndrade lägenheten Sandbacka N:o 1, hvilken lägenhet
Per Anton Aström genom köpebref den 7 Mars 1903 för etthun¬
dra kronor köpt af Carl Johan Lindgren;

| 61:0) en från 5/144 mtl Östanbäck N:o 1 i Byske socken
afsöndrad lägenhet, som Moses Stenman genom köpebref den 9

December 1903 för fyrahundrafemtio kronor köpt af Petter
Larsson;

L 62:0) lägenheten Granlund N:o 1, afsöndrad från 7/28 mtl
Abyn N:o 2 i Byske socken, i areal innehållande 1,27 hektar, hvil¬
ken lägenhet Gustaf Erik Andersson genom köpebref den 19
Juni 1903 för tvåhundra kronor och årlig afgäld köpt af Enoch
Sundberg; ¬

63:0) lägenheten Granlund N:o 2; afsöndrad från 7/28 mtl

hvilken lägenhet Guståf Erik Andersson genom köpebref den 2
September 1897 för tvåhundra kronor och årlig afgäld till stam¬

64:0) lägenheten Lugnet N:o 2, afsöndrad från den under
"/128 mtl Åbyn N:o 2 i Byske socken lydande lägenheten Gran¬
lund N:o 2, hvilken lägenhet, Lugnet N:o 2, i areal innehållande
0,34907 hektar, Edvin Pettersson och hans hustru Alma Pettersson,
född Tjernlund, genom köpebref den 18 Juni 1902 för etthundra¬
femtio kronor och årlig afgäld köpt af G. E. Andersson;

65:0) lägenheten Stenhammar N:o 1, i areal innehållande
0,4524 hektar, afsöndrad från den under 7/128 mtl Åbyn N:o 2 i
Byske socken lydande lägenheten Granlund N:o 2, hvilken lägen¬
het, Stenhammar N:o 1, Anders Gustafsson genom köpebref den
13 Juni 1902 för etthundratjugufem kronor och årlig afgäld köpt
af G. E. Andersson;

66:0) lägenheten Vestinsgärdan N:o 2, i areal innehållande
0,1170 hektar, afsöndrad från den under 5/61 mtl Ostvik N:o 4 i
Byske socken lydande lägenheten Vestinsgärdan N:o 1, hvilken
förstnämnda lägenhet Edvard Antonius Östlund genom köpebref