OCR Output

Ko

de- bekommit, i de! fördtnämmda! H alt; ock' John ; Östlund i gifto¬
Nile ektbra aflidna CatHårina Johanna Östlundg! obs
54:0). 15 /1281 sht!” MedlesN:o;8- och 3/128 mtb: Medie; N:o: 2
Skellefteå socken, som. Anders [Lundström enligt köpebref den:31
Oktober. T90B ; för tvåtusen kronor:;jämte undantagsförmåner köpt
af sina, föräldrar. Anders, Persson, btndström. och. Kovisal kmude
ström; IB 0

52:0) Re "mtl "Medle Ne 8 ch Hae Hör Medie, Nio. 2 i
Sue socken, ..som Per, Lundström enligt, köpebref, den 31
Oktober.;1903 för tvåtugen, kronor jämte undantagsförmåner köpt
af sina föräldrar, Anders, Persson. Lundström, och Avis Lund

ström; .
53: oj TR ån AR AR 'Tillkågeliden He 0 1i Byske socken
FR KORG PESPBE .Svenbacka, , hvilken lägenhet. Joh, Almqvist
nligt k den ;. 28, November. 1903 för. tyåfusenfemhundya
kronor, sl ys ee Aga. d köpt rat Sven. Nilsson;

rate ”/a048 mtl. usmark 0, Jä, "Skellefteå, RE som
Jonas SE onligt öpebref den..1. Maj: 1899, för sjubundsar
VR ig) la tå t.af. Otto Hedström;
LUST 2 lader il. iddot verfors, N:o, I; och. ör mtl; Klötyerfors
Bios Må 806 ken, Som, Hara Uh rika. Nyström. genom, arfskifte
en. 1 Sössiner 1908. fr sig, ; tillskittadt efter sin, anidne man

f192, mtl ”Klötyer rs No i LR Mora. fä Kleen
P0 ön år PSC cken, Som, James; Nyström. enligt; arfskifte den
; PR RU 1903, jure efter sin fader. Petter. August Nyströna;
id :0), 1/192, mtl; Klöfverfors, N:o. 1 och, !/si3 mtl, Klöfverfors

N03 Byske. socken, som, Jenny, Teolinday Yyström, enli
bill den He . 11. November, 1903, ätt. efter, sin. aflidne Fefer.

al Nyström:
ARN apa mtl Klöfverfors N:o, SR a mtl, Klötverfors

Pet EA Ar Nyströmp ; fom

Nos ske, socken, som Klara, Serafia, Nyström, enligt. arf¬
skifte, Så dy November, 1903, Änka efter sin, aflidne, fader Petter

ARSusk OR Öm;

29:0) för. mtl, Jörn NN Q, i å dö rn. Sör dA nde
Uokanid. för tvåhundra kronor enligt köpebref. den 27 N OVfM
ber 1903 köpt från Kristina Viktoria Holmqvist;

>