OCR Output

öd

34:0) !/128 mtl Elgträsk N:o 1 i Jörns socken, som Johan
Olof Eklund och hans hustru enligt köpebref den 2 November
1903 för trehundra kronor köpt af Lars Johan Eklund;

35:0) ?7/s12 mtl Skråmträsk N:o 7 i Skellefteå socken, som
Carl Larsson enligt köpebref den 17 Augusti 1903 för tretusen¬
femhundra kronor jämte undantagsförmåner köpt af sin broder
Johan Larsson; | |

36:0) den från !/16 mtl Tjern N:o 1 i Skellefteå soken af¬
söndrade lägenheten »Nyskogen N:o 3>, hvilken lägenhet August
Lundberg enligt köpebref den 20 Juni 1903 för etthundra kro¬
nor köpt af Adam Söderlund;

37:0) !/s2 mtl Kroksjön N:o 2 i Skellefteå socken, som
Johan Petter Forssman enligt köpebref den 23 Noveraber 1903
för ettusenetthundrafemtio kronor och med förbehåll om afverk¬
ningsrätt köpt af C. A. Lundberg;

enligt köpebref den 21 September 1903 för etthundrafemtio kro¬
nor köpt af J. A. Wikström;

39:0) lägenheten Nygård N:o 4, afsöndrad från !/s2 mtl
Ersmark N:o 3 i Skellefteå socken, som Frans Albin Lundström
enligt köpebref den 23 Juni 1902 för etthundrafemtio kronor
köpt af Johan Andersson;

40:0o) lägenheten »Henningsborg N:o 1>, afsöndrad från
!/128 mtl Risön N:o 1 i Skellefteå socken, hvilken lägenhet Gu¬
staf Henning Gustafsson enligt köpebref den 8 Augusti 1903 för
etthundra kronor köpt af Olof Konrad Bergström;

41:0) lägenheten Stenkläppen N:o 2, afsöndrad från den
under dels 5/e«« mtl Yttre Ursviken N:o 3i Skellefteå socken, dels
ock under den från sistnämnda skattetal af samma hemman af¬
söndrade lägenheten Stenbacka N:o 2 lydande lägenheten Sten¬
kläppen N:o 1, hvilken förstnämnda lägenhet, Stenkläppen N:o
2, Joh. Johansson enligt köpebref den 21 September 1903 för
etthundra kronor köpt af C. J. Lundström;

42:0) ?/es mtl af krononyhemmanet Rönnberget N:o 1 i
Skellefteå socken, som Nils Edvard Johansson fått från krono
till skatte omfördt; - ;