OCR Output

4

ettusenfemhundra kronor jämte undantagsförmåner köpt af sin
fader Per Johansson Bränström;

29:0) '/«« mtl Kågeträsk N:o 3 i Skellefteå socken, som
Greta Kajsa Dahlqvist enligt köpebref den 30 September 1903
för åttahundra kronor jämte undantagsförmåner köpt af sin fa¬
der Anton Olofsson;

26:0) '/e« mtl Kågeträsk N:o 2 och !/ss mtl Kågeträsk N:o
1 i Skellefteå socken, som Olof Nils Dahlqvist enligt köpebref
den 30 September 1903 för ettusensexhundra kronor jämte un¬
dantagsförmåner köpt af sin fader Anton Olofsson;

27:0) !/es mtl Kågeträsk N:o 2 i Skellefteå socken, som
Lovisa Dahlqvist enligt köpebref den 30 September 1903 för
åttahundra kronor och undantagsförmåner köpt af sin fader An¬
ton Olofsson; |

28:0) den från ”'/« mtl Bäck N:o 7 i Skellefteå socken
afsöndrade lägenheten Mariehem N:o 1, som Maria Lovisa Wik¬
lund enligt köpebref den 31 Juli 1903 för tvåhundrasjuttiofem
kronor och årlig afgäld köpt af Olof Karlsson;

29:0) ”/e+ mtl Södra Nyfors N:o 1 i Skellefteå socken, som
Karl Lundström enligt köpebref den 23 November 1903 för två¬
tusen kronor köpt af P. L. Marklund;

:30:0) "/2se mtl Kågeträsk N:o 3 i Skellefteå socken, som
Johannis Dahlqvist enligt köpebref den 30 September 1903 för
ettusen kronor köpt af sin fader Anton Olofsson;

31:0) lägenheten Jörnsborg N:o 14 B, lydande under den
från ?/16 mtl Mossarotträsk N:o 1 i Jörns socken afsöndrade lä¬
genheten »Jörnsborg N:o 14», hvilken förstnämnda lägenhet Sven
August Andersson enligt köpebref den 17 Augusti 1903 för ett¬
hundratrettio kronor köpt af Ivar Olsson och Hjalmar Olsson;

32:0) 5/256 mtl Ålyckan N:o 1 i Jörns socken, som Erik
Johansson och hans hustru Anna Lovisa enligt köpebref den 17
Januari 1903 för sexhundra kronor köpt af Johan Öström;

33:0) den från !/16 mtl Mossarotträsk N:o 1 i Jörns soc¬
ken afsöndrade lägenheten Hofstaborg N:o 1, hvilken lägenhet
Johannes Vestermark enligt köpebref den 21 Augusti 1903 för
tvåhundra kronor köpt af Olof Abdon Olofsson;