OCR Output

8

den 48 Maj 1908-föi obvåkaldsaattiv ikfonor del vänlig atgäld köpt
af Anders Gustafsson; TO
mor .ub6a): den från! 5/iu not) Östänbude! Nörd 10 ä Byske socken
äfsondrade lägenheten Tillvikenö N:o 1, i aröval inmehaållände Pasi
hektar; sony Cårl> Oskar Iandströra: och: ihansHustrWwenist Köpe.
bref den 13 Maj 1903 för tvåhundra kronor” "köpt af Abgiust
Ewikssönp./ RB ID säll 020 C OM He YO BAL IOC bal (( 08
l91dagört: dyi EST AA RA SV 6093 atsökdrad Han Af mtl
MöossavotträskoNlos Db irJörnssockenhvilkén' Pässnhket” Akdröas
Arvidsson enHgt-"köpebraf: /demwb8' Növember” 1908för” tvätusen
kronor köpt sbishålosråger: Jo. NälssokA Ira sa (0
157 209B:0) lader Från” t/så mtl SJSvik Nio 1 i Bygg Sbokl "af
sördarabe lgolhotér 7 Stenberg N:o DIT öm mickallandé 1:25
hektar, hvilken lägenhet Anders J onsson och, han "Hustru enligt
sptef den 0 ovotnlent 1899 ir AE 'kronör och årlig
afsald "köpt at Mathilda RA a Säld tr ve a

1910 IA Pag sne Stor k ett ot I ud
Johan Jöntola IG Nå Ok iv. TAR - OG SN dy > dr an för
jul ER FRE B GA NIO

190019
Er ET TOMOTA 09 Ul
SG AVN EN Blå orsN dl Be cken, som Åron
ohaxfagn. NR pabret den, Er ebruari, 1903, förvettusen kro
då köpt a Se. och, hans, hustru Johanna, ksaksson;
ob so ) ot fer mtl; Degerbyn N:o Skellefteå!socken, som
Jonas; Albin; dersson. enligt mer den: 14 November" 1903
Forma rkromon jämte. samdantagsköpmånena köpt. af, sin far
der, Ar H ägg; ita trot Al NL ofob 10 de ÖA Tojli (19 fore bitA JAryustA
:trog2[CB 220): hyrtl mitloaf: kroönonyHerhmaniet Glnbbira NiorbiSkel
léften socken, »som Abraham: Viktor; Forstundsdfått fråk krono
till ssltatterctmfördtilas scivod sacA iderd 20sd do mosenasrdol
NFO /ku Hl krönonyhemmanet Olöfsbökg! ND TYSKA
lotteår 1sodkön, som > Anton Forslund fått från kföng' till skatte
dmifördt, : it9a [ryd I OM otodsletoH dvlodr rok] abesibaögs ma
ör £094: :d)eres mtl Klasineika No 26 LP Suelioetek. SöcRGA uydngå
J ohan Bränström osentigt sköpdbref! Aes 20 Norsmbör: 1908: för