OCR Output

bb

Tingshuset i Skinnarbyn

Burträsks tingshus
Vilhelmina sockenstuga
Lycksele skolhus
Stensele skolhus

Sorsele sockenstuga
Degerfors tingshus

Nyby gästgifvaregård
- Löfångers tingshus

Skellefteå sockenstuga

Skellefteå sockenstuga
Skellefteå sockenstuga

Byske sockenstuga

Jörns sockenstuga

; Norsjö tingshus
IMalåträsks gästgifv.-gård

p

Bygdeå socken med Ro¬
bertsfors bruksförsaml.
Burträsks socken...
Vilhelmina socken...........
Lycksele socken
Stensele socken o. Tärna

kapellförsamling
Sorsele socken
Degerfors socken

sossososs sonneser

sockocnen de

socessonse reses see

srsoner rst

Nysätra SOCKOD sj. sve
Löfångers socken ........
Skellefteå stad samt af
Skellefteå sockens nor¬
ra länsmansdistrikt:
Storkåge, . Kusmarks
och Ersmarks byar...
Skellefteå norra läns¬
mansdistrikt i öfrigt...
Skellefteå södra läns¬
mansdistrikt
Byske socken
HÖrns- SOCKOM sesda snart
Norsjö socken
Malå socken

soossrrrrr Kr RP RR RAR

rrosssrrr ers rer RAA

sectoct ers RR

-ererssRsr SR rr RR RAR ARR

Febr.

»

Febr.

»

»
»

2
»
»

Mars
»

15
17
22
29

Ad
3
T

19
20

22
23

24
26
29
2
4

SIA.
8f. m.
Sf. m.

Tum,
ALM,

SEM.
Im:

8f. m.
Ör. m.

Sm,
SAN:
ef. m.
fm.
9f. m.