OCR Output

FEN

6

borgenärer hållas i fängelse två månader.
Utslaget förvaras å Landskansliet i Gefle.

Krono- och stadsbetjänte inom länet anbefallas att, med
afseende å förestående efterlysningar, noggrant iakttaga, hvad på
dem lagligen ankommer.

Umeå, i Landskansliet den 8 Januari 1904.

Jesper Crusebjörn.
Arv. Almqvist.

Umeå 1904. Aktiebolaget Umeå Tryckerier.