OCR Output

2

nen i orten att hit insända bevis om denna kungörelses uppl
sande i sagde sockens kyrka.

Umeå, i Landskansliet, den 30 November 1903.

Jesper Crusebjörn.
Arv. Almqvist.

Umeå 1903. Aktiebolaget Umeå Tryckerier.

2
f.ö
: