OCR Output

ströms skifte Litt. Ab, för Kr. 107,65 & A. E. Bergströms skif¬
te Litt. Ac, för Kr. 2 827 0 PP: E. Paulssons skifte Litt. C, för
Hi SoA 96 ä 0. Jobanikots skifte Litt. E,; för Kr. 347 06
dt Lindströms skifte Litt: He, för Kr; 1,715, 79 ä Boa Pers:
sons skifte Litt. L och för Kr. 1,590,16 &å J. O: Lindfors skifte
Litt. 0; samma bolag, Litt. F, för Kr. 4,348,30 å J. G. Perssons
skifte Litt. I: för Ke 183, 62 skiftet Lit L och för Kr.
4:807,12 å J. N. Thoréns skifte Litt. M; E. J. Johansson Ed:
holm, Litt: Gb, för Kr. 1,189,81 å J. O. Erikssons skifte Litt.
Ga, för Kr. 289. 2 oe Rudins skifte Litt. Ge, för Kr.
2 520, o4iå skiftet Litt. L och för Kr. 3,873,15 & skiftet Litt. M;
N. F. Forsgren, Litt. Ha, för Kr. 5; 551 68 och Olof Forsgren,
Litt. Hb, för Kr: 5,194,7 2. båda å skiftet Litt. M; P: V. Johans¬
son, Litt. Ib, för Kr. 6. 397 ,88 å skiftet Litt. Ia; KR JA Vie
ner, Litt. Ka, för Kr. 2:887, 53: och J. O. Björklund, Litt. Kb, för
Er: 7398 50, båda å J. O. Lindfors skifte Litt. TA Pörs
Son, Litt Na, för Kr. 3,543,43 å skiftet Litt. O, för Kr: 3,465,73
å Oi FB. A. Lindbergs skifte Litt. Sa samt för Kr. 4 883, 13 å
J. A. Lindbergs skifte Litt. Sb; Ester V. Jakobsson, Lätt. Nb;
för- Kr. 56,11; Mo & Domsjö Aktiebolag; Litt. P, för Kr. 2 ;028, 67,
Tätt; UA för KG. 3,883,23 och Litt. Ub för Kr. 3,416 36 OQO. F.
Lindholm, Litt. Q, för Kr. 1,533,62, And: Ambr. Larsson, Litt.
R, för Er. 326,47 samt N. Ar Lindholm; Litt. T, för Kr. 105 0,
samtlige å skiftet Litt. Sb.

Lycksele: tingsställe den 27 Oktober 1902.
| På Egodelnings-Rättens vägnar:
F. G. Timelin.”

Umeå, i Landskansliet, den 22 Maj 1903.
På Landshöfdinge-Ämbetets vägnar:

Olof Åkerrén. Arv. Almqvist.

Umeå 1903, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.