OCR Output

4

måndagen den 10 augusti kl. 11 f£. m. å gästgifvaregården
i Sorsele rörande Vindeln samt dess och Umans inom Sorsele
socken reglerade bivatten;

torsdagen den 20 augusti kl. 10 f. m. å Wännäs skjutssta¬
tion i Malå socken rörande Vindelns inom socknen reglerade bivatten;

lördagen den 22 augusti kl. 10 f. m. å Björksele gästgif¬
varegård rörande Vindeln och dess inom Lycksele socken regle¬
rade bivatten,; ; |

lördagen den 29 augusti kl. 4 e. m. i Ämträsk i Norsjö
socken rörande Vindelns inom socknen reglerade bivatten;

måndagen den 31 augusti kl. 4 e. m. i Risliden i Burträsks
socken rörande Vindelns inom socknen reglerade bivatten;

onsdagen den 2 september kl. 4 e. m. i Åmsele i Deger¬
fors socken rörande Vindeln och följande af dess inom socknen
reglerade bivatten, nämligen Aman, Arfån, Maltån, Eckorrbäcken
och Stenträskbäcken;

måndagen den 7 september kl. 10 f. m. i Norra Degerfors
kyrkoby rörande Vindeln och dess öfriga inom Degerfors soc¬
ken reglerade bivatten;

torsdagen den 10 september kl. 9 f£. m. i Tvärålunds gäst¬
gifvaregård rörande Uman och dess inom Degerfors socken reg¬
lerade bivatten;

måndagen den 14 september kl. 10 f. m. å gästgifvaregår¬
den i Wännäs rörande Uman och Vindeln samt Ramsån i Wän¬
näs socken;

onsdagen den 16 september kl. 10 f. m. å Nyhult i Umeå
socken rörande Uman, Vindeln och Röån. |

Umeå den 9 maj 1903.
Vict. Wahlberg. oo Örtenblad.

Fiskeri-Assistent. Öfverjägmästare.»

Umeå, i Landskansliet, den 22 Maj 1903.
På Landshöfdinge-Ämbetets vägnar:
Olof Åkerrén. Arv. Almqvist.

— Umeå 1903, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.