OCR Output

2

backskiftena under en tid af tio år all furu- och granskog, som
uppnår och öfverstigeri diameter 21 cm. vid brösthöjd, dels ockå Bur¬
mans nämnda hemman tio famnar björkved.

Tingshuset vid Burträsks kyrka den 15 April 1903.
På Egodelnings-Rättens vägnar:

Male. Björkman.»
Umeå, i Landskansliet, den 27 April 1903.

På Landsböfdinge-Ämbetets vägnar:
- Olof Åkerrén. Arv. Almqvist.

Umeå 1903, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.