OCR Output

De som hafva fordran, som bör ur egendomarna gäldas,
eller” annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, äga att där¬
vid sin rätt bevaka.

Kronofogdekontoret i Skellefteå den 8 April 1903.
Carl Bergström.»

Umeå, i Landskansliet, den 14 April 1903.

På Landshöfdinge-Ämbetets vägnar:
Olof Åkerrén. Arv. Almqvist.

Umeå 1903; Aktiebolaget Umeå Tryckerier.

OST AAA RA - Sina arr Sång R ne